Home » Lyrics » Artists on a letter V » Lyrics Van De Blues » Lyric Flua På Veggen

Lyric Flua På Veggen


Eg sko likt å vært flua på veggen
kvær morgen når du står opp.
Eg strekke deg i all din prakt
før du møte dagen i din pakt
med alt det som slår knopp.

Eg sko likt å vært flua på veggen
på kjøkkenet der du går.
Og nynne stille te ein sang
mens du sette traktaren i gang
og vente på ein tår.

Eg sko likt å vært flua på veggen
når du har venninne-fest.
Og emnet som blir diskutert
det e kim du sige aller best
og som har imponert.

De sko likt å vært fluer på veggen
om kveldane når me to
lar lideskapen føre an
så me långt om lenge ska la gro
i kvær og ein forstand.